بيست و نهم بهمن ماه
روز اسفندگان
روز آريايي عشق و مهرورزي
بر همه ايرانيان
خجسته باد

براي شروعي دوباره

وبلاگ داري!! از مشاغل سخت و طاقت فرسا به حساب مي‌آيد
برخلاف ديگر وبلاگهايم كه آرشيوي همراه به حساب مي‌آمد
در اين مقال بيشتر سعي خواهم داشت دست نوشته‌هايم را بگذارم